Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/46/d774907517/htdocs/divanpress/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/46/d774907517/htdocs/divanpress/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/46/d774907517/htdocs/divanpress/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/46/d774907517/htdocs/divanpress/wp-includes/post-template.php on line 284
Mar 132016
 

 

از پشت پلکهای به ظلمت نشسته

فریاد برآوردم

نامردمان

از گَرد  روشنایی، اندکی!

از تبار عباس اید مگر

که فرزندانتان را چراغْ

کور می کنید؟

به گِرد شعله ی پُر تُاب کین تان

در پژواک واژه های هرز و مرگبار شما در باد

هر دم

زبانه می کشد در نَفَس سرکش ما، ‍شوق دیگرگونه افروختن

دستتان کوتاه!

سوخت تان بیهوده می سوزد

و هر هرزه باد را

وزش رو به گندآب است، می دانید.

شما که چراغ مهرتان خاموش

و چراغ دلتان از شهوت مرگ افروخته می ماند

و در آتش کین، دستهایتان را گرم می کنید

و بر معادن الماس

گورستان شهررا بنا می نهید

و شهرسیاهپوش را،

از جمجمه و مردمکهای کور می آرایید

و  بر سفره ی  روده ی پُرِ مُرداری

با سیبهای گندیده از باغِ کَپَکِستان عتیق

و شکمباره گی

و حوای ساقی

که قدح از خوشه های رَز مردم پر می کند

و برهنگی نوباوه گان در جویبار شیر

و تکه تکه شدن بدن های نازک

و نفس نفس زدنهای تند و نشئه ی خمار شما

پرپر شدن گلبرگهای  مریم

موزیک متن از عبدالباسط

و صرف دسر در خوانچه ی عجوزه ی بی زمان

و شما که سیر نمی شوید

و بر شکم می خزید و از لای دندانهایتان

تریشه ی گوشت با شمشیر ذوالفقار بیرون می کشید و بازش می خورید

و هر سپیده در جام حوا غسل می کنید

و بر خاک مرده می لولید و می لولید

با کدام دست

از درخت بالا بلند ما

میوه را می چینید؟

.

آتلانتا ژانویه ۲۰۱۶

 

——————————————————————————————————————————-*

 Posted by at 2:44 PM

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: