Mar 202015
 

به یاد کشتار ۶۷

شب بی خواب

راهروهای تنگ و تاریک توطئه

و پر شتاب،

با کهکشانی

مرگ را از ستارگانِ زمین آراستن

به خیالی که از تابش ستاره،

خود چون حباب آب شود

و کودکانش بر باد روند

آه . . . .

که این دوره گرد هرزه

با  هزاردانه گلوبندِ الماسش

پوست می اندازد

و باز آبستن

در یقین نفس تازه می کند

و ما روانه می شویم

تا پایان دروغی را گواهی دهیم.

آتلانتا 26 فوریه 2015

 Posted by at 8:52 AM