Jul 292014
 

گفت

می گویند در آن دیار مرگ داستانی دیگر است

نه چون مرگ عزیزان ما سخت و غم آگین

. . . .

بر جای پای برهنه ی چهار کودک

چهار مجسمه از خاکستر

نگاهشان تا ابد خیره بر دریا

باد در حجاب گیسویشان می پیچد.

 

ژوئیه 2014