Sep 212015
 

باید آیا اشک را پنهان
و از خاک خاوران
برگهای پراکنده را
گرد اورد
تدوین نمود
و چون عددِ پی
ضریب بود و نبود را تا هزار رقم اعشاری تثبیت کرد؟
عصاره ی این تاکستان را قطره قطره آیا
در معجون هر قرن باید ریخت
تا بود را در نبود بیآمیزد؟
یا به هر هزاره
از گودالِ صد رستمِ خفته
الماسی
نگین بر حلقه ی تاریخ کرد
یا
تا مسافران دلمرده بدانند،
بنویسیم:
نیمه ی راه، اینجا
فریادی به خواب رفته است
بیدارش کنید.

آتلانتا، اوت ۲۰۱۵

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: