تـــازه‌ها

چکیده

یک روز برفی بلند

از اینجا که گرمی خونِ ملتهبِ زمین با سردی برفهای آسمان همیشه در کشاکش است، چهار رود به چهار سوی جهان روان می شوند، اینجا باغ عدن است. و خانه ی ما درست در نقطه ی تلاقی قطرهای باغ بنا شده و بر پایه ای سست، صد پله بالاتر از کوچه، جا خوش کرده است. […]

شدن

    ذره های خاک در آب و آب، معلق در هوا                        و ماه گمشده در گردباد و این دریای همیشه پر از توفان             و من چون دزدان دریایی که پرچم را بر فراز این صخره ی باد گیر سر بر آورده از ژرفآب، نشانده ام  گل و گلدان. عاقبت برگهای سمج   […]

آرزوهای دیرینه

آه که ندیده بودم پیش از این هرگز اینگونه بر باد رفتگان باز جامه ی تن و جان  شسته             بر طناب  توفان پهن کنند ندیده بودم که در حسرتِ سبکباری ابر خرد                                        زار در درون خود ببارد و کویر غرقه در ندانمها                                             آخرین قطره از ریشه ی گونِ پژمرده                          به خورشید […]

روسری، نمادِ هژمونی

  باورم نمی شود بر شاخسار تنومند خرد از ژرفِ زمین، پیچه ی جهل اینگونه سمج بازبرآید و بپیچد باورم نمی شود به فریبی گزمه های هیاهو اینچنین با ترس در پوشش شرم، زیبایی را گلو فشرده، خفه کنند   اما شما باورتان می شود که در این قرن رستم سه ساله                                                      بزیر پنجره ی […]

پرچم

 بر بامی کاه گلی آنجا که ژنده پوشان مست رختخوابی افکنده اند افراشته پرچمی   گاه در اهتزازی سیاه، گاه سفید و به گاه سرخ چوبه اش، صلیبی عتیق. بیگانه با بادهای فصلی آشفته، تا که قرقره از غلتک اهتزاز باز میایستاد یا که باد صبا را نفس تنگ می گشت بی امید رستاخیزی، مادرانِ […]

….اندر گذاری

<به جانباختگان شوریده ی جنبش دی ۹۶> . برکه های غله را به قحطی اقیانوس بخشیدیم و لطافت سپیده را به غروبی که آخرین بازتاب را بر تکْ برگ بلندترین شاخه می سایید چون صدفهای باز و بسته و پوکِ پند و خاطره و بند را شکستیم ناله ای بگوش نرسید و هرچند کف اقیانوس […]

بخش‌های دیگر

برگردان: مرضیه شاه بزاز

داستان

شعر